PRELEGENCI

Speaker

23.09.2017

12.55 - 13.40

PROF. DR HAB. N. MED. MAŁGORZATA JANAS-KOZIK

SPECJALISTA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY


Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.z o.o.

Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Prywatnie żona, mama, teściowa i babcia.


Speaker

23.09.2017

15.05 - 15.45

DR N. MED. JUSTYNA PIGOŃSKA

SPECJALISTA NEUROLOGII


Doktor nauk medycznych Justyna Pigońska jest specjalistą neurologiem, pracownikiem Kliniki Neurologii CSK MSWIA w Warszawie i CSK UM w Łodzi. Zajmuje się chorobami neurozwyrodnieniowymi, chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi szkolenia z zakresu neurofizjologii klinicznej, autor artykułów i wykładowca na konferencjach naukowych. Członek Stowarzyszenia Między Ludźmi.


Speaker

23.09.2017

13.40 - 14.25

DR N. MED. ARTUR KOŁAKOWSKI

SPECJALISTA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY


 • specjalista psychiatra
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat European Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB
 • Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Poza Schematami

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od 2005 roku posiadam certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPiB. Także od bardzo wielu lat uczę prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej. W czasie ostatnich dziesięciu lat ucząc terapii poznawczo – behawioralnej współpracowałem miedzy innymi z Centrum CBT, Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacją Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. I dalej lubię to robić .

Jestem współautorem między innymi następujących pozycji:

 • Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
 • Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013
 • Marta Jerzak, Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): ADHD w szkole. GWP. Sopot 2014

Speaker

23.09.2017

15.45 - 16.25

ANNA CHAŁUBIŃSKA

MGR PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ, PROFILAKTYK UZALEŻNIEŃ


 • Dyplom ukończenia pedagogiki specjalnej - specjalizacja resocjalizacja na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Dyplom profilaktyka uzależnień - Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • 2003 r. jeden z inicjatorów utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi" w Warszawie
 • od 17 listopada 2007 r. do chwili obecnej prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"
 • 2012 r. współorganizator grupy wsparcia dla rodzin osób chorych na ADHD
 • 3 pażdziernik 2012 r. współorganizator konferencji "ADHD u osób dorosłych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI w Płocku. Wykład: "Grupy wsparcia dla osób dorosłych z ADHD oraz grupy wsparcia dla rodzin tych osób jako istotny element procesu leczenia".
 • 16 października 2013 r. współorganizator konferencji "ADHD u dzieci - jak im pomóc" zorganizowanej przez Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Płocku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • 10 października 2014 r. współorganizator konferencji "Być rodzicem dziecka z ADHD i nie zwariować" zorganizowana przez Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Płocku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wykład:"Współczesne trendy terapii dzieci chorych na ADHD".

Speaker

23.09.2017

15.45 - 16.25

JOANNA KAŹMIERCZAK-PAWLIK

SPECJALISTA PSYCHIATRA


Ukończyłam Łódzką Akademię Medyczną. Od 1999r jestem lekarką psychiatrą, a od 2005r specjalistą w tej dziedzinie. W roku 2007 ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii przy Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Moje pierwsze lata zawodowe związane były z Kliniką Psychiatryczną w Łodzi, szczególnie z oddziałem leczenia psychoz i dziennym oddziałem psychiatrycznym dla młodzieży. Od roku 2004 pracuję w Płocku.
W pracy klinicznej łączę nurt psychoterapeutyczny i biologiczny. Moim priorytetem jest rehabilitacja psychiatryczna i przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób doświadczających choroby psychicznej. Byłam współzałożycielką Dziennego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Płocku. W ramach Stowarzyszenia Między Ludźmi współprowadzę od 2010r pozamedyczną formę rehabilitacyjną Klub Zdrowia dla osób z doświadczeniem choroby przewlekłej i ich rodzin. W ramach działań przeciwstygmatyzacyjnych angażuję się w organizację konferencji przybliżających wiedzę na temat chorób psychicznych.


Speaker

23.09.2017

10.30 - 10.50

KAMILA WOJTASIK-ŻYŻA

MGR PSYCHOLOGII I SOCJOTERAPII


Psycholog, socjoterapeuta, w zawodzie pracuję 13 lat. Od ponad 10 lat jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi". Pracuję z dziećmi i młodzieżą w gimnazjum z klasami integracyjnymi oraz w domu dziecka.


Speaker

23.09.2017

12.25 - 12.55

BARTŁOMIEJ MAJOR

MGR PEDAGOGIKI W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ


Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłem studia Pedagogiki w zakresie opieki i terapii pedagogicznej oraz pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowego nabierałem poprzez pracę z osobami bezdomnymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi oraz rodzinami ze środowisk marginalnych. Jestem współorganizatorem szeregu konferencji dotyczących rodzin dotkniętych problemem nadpobudliwość psychoruchowej z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych.

Pracuje jako specjalista pracy z rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W swoich działaniach koncentruje się na udzielaniu pomocy w zakresie problemów społecznych, socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Prowadzę psychoedukację z zakresu ADHD i jego powikłań oraz profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

Ponad to jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, Prowadziłem na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia z przedmiotu „Family Child Abuse” – praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy w perspektywie praktycznej. Uczestniczyłem w seminarium”Tydzień na Rzecz Bezpiecznego Internetu”. Z zamiłowania muzyk i fotograf.